Doorbraken en turnarounds

Nicodem & Company is een onafhankelijk adviseur, gespecialiseerd in het initiëren en bereiken van organisatorische doorbraken en turnarounds.

Energie van moeilijke dingen

Wij krijgen energie van moeilijke problematiek. Met inlevingsvermogen, strategisch en bestuurlijk inzicht en een hoge dosis creativiteit, komen wij tot passende aanpak en oplossing.

Vanuit de directiekamer

Wij begeleiden ontwerp, organisatie en uitvoering van organisatorische veranderingen vanuit directieniveau door een programmatische aanpak. Ook kijken we naar invloeden buiten de “project-muren”. 

Complexiteitsreductie

Gordiaanse knopen: complexe problematiek worden op transparante manier ontward en tot behapbare materie gekneed. Dit creëert overzicht en wordt het simpeler om zaken op orde te krijgen.

Hoog rendement

Wij leveren een hoogwaardig resultaat voor een acceptabele prijs. Met brede ervaring en kennis, ontbreken van overheadkosten en het stimuleren van inzet van personeel uit de organisatie, is onze inzet zowel effectief als efficiënt.

Groot realisatievermogen

De combinatie van passie, trots, praktisch inzicht en plezier behaalt een groot vermogen tot realisatie. In combinatie met de pragmatische aanpak, koersvastheid en brede ervaringen in programma’s, leidt dit tot duurzame resultaten.

Vertrouwen is sleutelwoord

In onze opdrachten acteren wij soepel tussen bestuurder, toezichthouder, de medezeggenschap en andere belangrijke stakeholders. Hierin hebben we een lang en aanwijsbaar trackrecord.

Dogma’s aan flarden

Bij ons geen dogma’s. Alles staat open en is bespreekbaar, waardoor wij verrfrissend en vernieuwend zijn. Wij hebben plezier in ons vak. Dat straalt af op de omgeving én op het resultaat.

Snel inzicht om besluiten te nemen

Onderzoek, ontwerp en realisatie worden koersvast en parallel uitgevoerd, waardoor snel inzicht en resultaat wordt bereikt. Belangrijk om direct en snel keuzes te kunnen maken.

Team

Het team en samenwerken met ons is ook anders dan anders. Uw eigen medewerkers worden sterk betrokken. Efficiënter en effectiever. Geen buslading consultants. Dit borgt echt het resultaat, ook op lange termijn.

Wij gaan weer weg

Onze waarde ligt in het duurzaam creëren van doorbraken en het borgen van het resultaat in de organisatie. In onze advisering en uitvoering hechten wij aan borging van kennis en ervaring in uw bedrijf. De organisatie kan daarmee op eigen kracht de nieuwe koers verder varen. Wij creëren geen waarde door te blijven hangen. Daarmee staat vast dat na het voltooien van onze missie wij weer vertrekken.

Bel ons voor een afspraak

Bel ons gerust voor een afspraak of als u meer informatie wenst: Telefoon +31 73 549 5010 of email info@nicodem.eu