Shit happens ! 

Elke dag, zonder onderscheid te maken

Voor veel van deze live-events (COVID-19, Brexit, etc.) telt: bedrijven worden erdoor overvallen,
vooral wanneer deze events opeenvolgend of zelfs gelijktijdig plaatsvinden

Viability is nu key in succesvol werken: Uw bedrijf kan deze live-events aan! Wij kunnen u dit noodzakelijke inzicht geven en u helpen dat te bereiken

Ons Portfolio

Meer dan 35 jaar ervaring in veranderingen bij internationale bedrijven, compact gemaakt voor MKB en groot-MKB, bruikbaar tegen de huidige opeenstapeling van live-events. Geen exorbitante tarieven en kostbaar advies: Wij liggen binnen bereik van iedereen.

Bedrijfsadvies

Professioneel advies en hulp in uitvoering van concepten en ideeën. Geeft bedrijfsleiding handvatten en assistentie op allerhande organisatorische gebieden.

Activiteiten:

 • Analyseren, inzicht verschaffen
 • De echte issues boven tafel
 • Optimalisatie van de bedrijfsvoering
 • Wenselijke of noodzakelijke verandering
 • Scenario planning
 • Project- en programmaleiding

Getriggerd door:

 • Kansen
 • Noodzaak
 • Eigen initiatief
 • Eigen regie
 • Incidentele activiteit

Strategie

Doorbraken & Turnarounds - Nicodem & CompanyStrategie – het leidend motief in bedrijfsvoering. Geeft handen, voeten en uitvoering aan missie en visie van ondernemingen en behaalt doelen.

Activiteiten:

 • Missie en visie concreet neerzetten
 • Focus aanbrengen, doelen haalbaar maken
 • Meten van voortgang (instrumentarium)
 • Voorzet voor het maken van keuzes om focus te houden
 • Realisatie van gestelde doelen

Getriggerd door:

 • Eigen initiatief
 • Eigen regie
 • Wederkerende activiteit, Kansen
 • Behoefte tot opfrissen

Turnarounds

Turnaround of ommekeer – verzamelnaam voor inzetten van grote verandering binnen ondernemingen. Forse draai om gezond te worden of te blijven.

Activiteiten:

 • Crisisbeheersing (COVID-19, Brexit, etc.)
 • Aanpak om in te spelen op een sterk veranderende markt
 • Verslechterende situaties stoppen
 • Een sterke verbetering
 • Vermijden Speciaal Beheer situatie bank

Getriggerd door:

 • Externe factoren
 • Een crisis
 • Meerdere crises tegelijk
 • Afwentelen van neergang
 • Noodzaak herpositionering

Ons belangrijke fundament: Het bewijs dat we kunnen wat we zeggen ligt vast in de vele projectreferenties, publicaties, aanbevelingen van cliënten en een krachtig, schaalbaar team.

Projectreferenties

De vele projectreferenties geven aan dat wij van alle markten thuis zijn en ons mannetje kunnen staan.
Lees meer…

Publicaties

Publicaties en interviews in pers en op TV geven een goede indicatie over onze marktpositie.
Lees meer…

Team

Mensen die in staat zijn soepel te acteren tussen bestuurder, medezeggenschap en andere stakeholders. Lees meer…

Aanbevelingen

Professionals, executives uit het bedrijfsleven en opdrachtgevers vertellen over ons.
Lees meer…

Bel ons gerust ! Voor een gratis kennismaking en vrijblijvende afspraak, bel 073-549 5010 of mail info@nicodem.eu