Shit happens! – Elke dag, zonder onderscheid te maken

Bedrijven worden overvallen door effecten van COVID-19, Brexit, aanraking met Bijzonder Beheer van de bank, te laag rendement, etc., vooral wanneer deze zaken opeenvolgend zijn of tegelijkertijd plaatsvinden

Met onze hulp kan uw bedrijf deze live-events aanpakken! Wij kunnen u helpen het bedrijf gezond en weerbaar te maken. Viability is key in succesvol werken! 

Wij liggen binnen bereik van iedereen. Geen exorbitante tarieven, wel duurzaam advies. 35+ jaar ervaring in structurele veranderingen bij internationale bedrijven, compact gemaakt voor zowel MKB en groot-MKB

Bedrijfsadvies

Professionele hulp in uitvoering van ideeën. Bedrijfsleiding krijgt handvatten op allerhande organisatorische gebieden.

Activiteiten:

 • Analyseren, inzicht verschaffen
 • De echte issues boven tafel
 • Optimalisatie van de bedrijfsvoering
 • Wenselijke of noodzakelijke verandering
 • Scenario planning
 • Project- en programmaleiding

Getriggerd door:

 • Kansen
 • Noodzaak
 • Eigen initiatief, eigen regie
 • Incidentele activiteit

Strategie

Doorbraken & Turnarounds - Nicodem & CompanyLeidend motief in bedrijfsvoering. Geeft handen, voeten en uitvoering aan visie van ondernemingen en behaalt doelen.

Activiteiten:

 • Missie en visie concreet neerzetten
 • Focus aanbrengen, doelen haalbaar maken
 • Meten van voortgang (instrumentarium)
 • Voorzet voor het maken van keuzes om focus te houden
 • Realisatie van gestelde doelen

Getriggerd door:

 • Eigen initiatief
 • Eigen regie
 • Wederkerende activiteit, Kansen
 • Behoefte tot opfrissen

Turnarounds

Inzetten van structurele verandering binnen ondernemingen. Een forse draai om gezond te worden of te blijven.

Activiteiten:

 • Crisisbeheersing (COVID-19, Brexit, etc.)
 • Aanpak om in te spelen op een sterk veranderende markt
 • Verslechterende situaties stoppen
 • Een sterke verbetering
 • Vermijden Speciaal Beheer situatie bank

Getriggerd door:

 • Externe factoren
 • Een crisis
 • Meerdere crises tegelijk
 • Afwentelen van neergang
 • Noodzaak herpositionering

Het bewijs dat we kunnen wat we zeggen ligt vast in de vele projectreferenties, publicaties, aanbevelingen van cliënten en een krachtig, schaalbaar team. Ons fundament

Projectreferenties

Projectreferenties geven aan dat wij van alle markten thuis zijn en ons mannetje kunnen staan. Lees meer…

Publicaties

Pers en interviews: Objectieve indicatie over onze marktpositie.
Lees meer…

Team

Mensen, in staat soepel te acteren tussen bestuurder, medezeggenschap en andere stakeholders. Lees meer…

Aanbevelingen

Bedrijfsleven en opdrachtgevers vertellen over ons, aanpak en resultaat. Lees meer…