Aanbevelingen van opdrachtgevers
Aanbevelingen van klanten, projectmedewerkers, ondernemingsraad, etc. over de programma’s, projecten, etc., die zijn uitgevoerd door Nicodem & Company. Klik op de panelen hieronder voor een overzicht van de specifieke aanbevelingen. Alle ervaringen zijn per persoon, de toenmalige functie en het toenmalige bedrijf. Alle genoemde personen hebben schriftelijk en specifiek toegestemd in het op deze website publiceren van deze gegevens.
Prof. Dr. Wessel Ganzevoort, CEO, KPMG Consulting
Aanbeveling Prof. Dr. Wessel Ganzevoort - Nicodem & Company Raimond Nicodem is een betrouwbare en toegewijde professional. Hij heeft de wil om te leren en hij deelt zijn kennis en ervaring met anderen. Raimond heeft zowel specifieke expertise als management consultant als een brede visie.
Ir. Boudewijn Dessing, Chairman of the Board Univé VGZ IZA Trias
Aanbeveling Ir. Boudewijn Dessing - CEO VGZ IZA Trias voor Raimond Nicodem

Adviseur brengt organisatie op juiste spanning. “Hij is de man op de gewenste druk op te bouwen…”

Zorgverzekeraar VGZ onderging een veranderingstraject dat tot een van de ingrijpendste in de Nederlandse verzekeringswereld gerekend mag worden. Met de implementatie van Oracle Open Zorg gingen een groot aantal bedrijfsprocessen op de schop. De nieuwe Basisverzekering was op komst en de verrichtingen van verzekeraars werden in heel Nederland kritisch gevolgd. Voor velen buiten beeld, maar daarom niet van minder belang, is de rol van de extern adviseur.

Boudewijn Dessing, voorzitter van de Raad van Bestuur van de VGZ-IZA Groep, over topadviseur Raimond Nicodem

Na een turbulent jaar met de komst van een nieuwe Zorgverzekeringswet, daalt langzaam het stof neer in de wereld van de zorgverzekeraars. De introductie van de Basisverzekering hield de gemoederen in Nederland flink bezig. Voor de verzekeraars was het alle hens aan dek om op 1 januari 2006 de nieuwe polissen klaar te hebben. Bij VGZ liep die operatie synchroon met een ingreep die minstens zo groot was; de invoering van een compleet nieuw administratief systeem. Een complexe traject onder hoge tijdsdruk, dat dankzij de introductie van extern adviseur Raimond Nicodem de impuls kreeg die het nodig had. VGZ bestuursvoorzitter Boudewijn Dessing kan terugkijken op een succesvolle afronding. De administratieve systemen die in 2002 in VGZ’s back-office in gebruik waren, stamden nog uit de tijd van voor de fusies. VGZ had toen 600.000 verzekerden als klant. Met de samenvoeging van een aantal ziekenfondsen uit het zuiden van het land werd dat aantal uitgebreid naar bijna anderhalf miljoen. De autonome groei die VGZ vervolgens doormaakte, verlegde de grens naar 2,2 miljoen verzekerden. Een forse groei die voor de in gebruik zijnde systemen niet goed meer was bij te benen. In de loop der jaren was de capaciteit met een aantal ingrepen opgevoerd. Met een compleet nieuw systeem en een opnieuw ingericht proces zou de bedrijfsvoering echter beter gediend zijn. Dessing: “We besloten een nieuwe architectuur op te zetten, waarbij we ook kozen voor de vervanging van ons hele back-office. Heel ingrijpend dus. Het heeft ons in de aanloopfase ook veel energie gekost om dat van de grond te krijgen. Er is een aantal keren fors ingegrepen, maar je merkt dan toch dat zo’n project, zonder voldoende druk van buitenaf, stroperig dreigt te worden.”

Hij is de man om de gewenste druk op te bouwen”

De uiteindelijke weg die VGZ koos was een systeemvervanging met de implementatie van Oracle Open Zorg in het bestaande back-office. Het project werd als ‘Programma implementatie nieuw Proces en administratie systeem’ (PinPas) in de steigers gezet, maar liep van meet af aan vertraging op, terwijl de tijdsdruk erg hoog was. Een uitweg uit de impasse werd gezocht en gevonden in de komst van ‘buitenstaander’ Raimond Nicodem. Als extern adviseur had hij VGZ eerder terzijde gestaan bij een commercieel reorganisatietraject. Dessing: “Hij leek ons de man om de gewenste druk op te bouwen. De juistheid van die inschatting heeft zich snel bewezen. In die periode speelde namelijk ook de komst van de basisverzekering. De situatie was een beetje te vergelijken met de perikelen rond de millenniumwisseling, alleen gingen we nu ook nog eens over op een nieuw systeem en nieuwe procesvoering in de back-office. We hebben met het definitief doorgaan van de nieuwe Zorgverzekeringswet, van de nood een deugd gemaakt. De invoering van het nieuwe back-office systeem, de vernieuwing van bedrijfsprocessen en de gerelateerde systemen én de invoering van de Zorgverzekeringswet zijn in één programma samengebracht. Zo gebruikten we eigenlijk een externe verplichting om intern de juiste druk op te bouwen. Het was immers nu of nooit. Dat hele proces heeft Nicodem optimaal weten te benutten. Vanaf dat moment was er bij iedereen binnen de organisatie een sterke “sense of urgency”.

“Je moet hem een vrije rol geven,waardoor hij dwars door de organisatie kan lopen”

Inhoudelijk deskundig

De tijdsdruk was hoog en heel Nederland keek mee over de schouders van de zorgverzekeraars. Om het momentum niet te verliezen kreeg het traject binnen VGZ meer een commandostructuur. In Eindhoven was zelfs een heuse war room ingericht, van waaruit de operatie minutieus werd uitgestippeld. Er waren nog genoeg hobbels te nemen en daarbij bewees die aanpak zijn nut. Dessing stipt het traject van dataconversie als voorbeeld aan. “Dit was voor ons de kans om een nieuw en schoon bestand met klantgegevens op te bouwen. Met de conversie van historische gegevens waren de nodige problemen. Nicodem was echt de motor achter het vinden van een oplossing. Hij had het idee om het nieuwe systeem met de succesvolle schone conversie in gebruik te nemen en het oude gefaseerd te laten uitdienen. In dat soort beslissingen praatte hij vanuit een inhoudelijke deskundigheid. Sterk in horizontaal en procesmatig denken, van buiten naar binnen. Je moet hem een vrije rol geven, waardoor hij dwars door de organisatie kan lopen.”

Autoriteit

De grote kracht van een top-adviseur om in complexe operaties als die bij VGZ, ligt in zijn vermogen om gezag te verwerven. Om iedereen binnen de organisatie voor de nieuwe aanpak te winnen, zal hij moeten overtuigen met inzicht en ervaring. Volgens Dessing wist Nicodem die overtuiging te bereiken zonder dat daarvoor eerst de nodige ‘strepen op de mouw’ nodig waren. “Hij weet erg veel, heeft veel ervaring en kan problemen effectief oppakken. Dat merk je bijvoorbeeld ook aan de manier waarop hij met leveranciers praat. Op de een of andere manier weet hij de spanning uit een gesprek te halen. Binnen onze organisatie heb ik gezien hoe hij in een paar stappen iedereen bij de les haalt en laat voelen hoe noodzakelijk een moeilijke ingreep eigenlijk is. Daarbij heeft hij de subtiliteit ook de bestuurders gedoseerd te betrekken en zonder dreiging naar een oplossing te sturen. Eén keer in de week had ik een kort gesprek met hem en dan was ik volledig op de hoogte van wat er speelde en wat er komen ging. Geen verrassingen, want daar heb je als bestuurder nu eenmaal een hekel aan. De impact van de nieuwe Zorgverzekeringswet bleek groter dan we aanvankelijk dachten. De verwachte 5% van de verzekerden die zou switchen werd uiteindelijk 20%. Als eerste grote verzekeraar hebben we de boel op orde en aan dat succes heeft Nicodem een belangrijke bijdrage geleverd.”
Frans Elberse, Manager Sales, Oracle Netherlands
Raimond Nicodem is een ervaren programma / project manager. Hij heeft een sterke focus op het creëren van voorwaarden voor een succesvolle samenwerking tussen alle betrokken partijen (bijvoorbeeld klanten en leveranciers) als de basis voor het bereiken van succes van de klant. Hij delegeert effectief de verantwoordelijkheid voor het behalen van resultaten en creëert een omgeving waarin iedereen zijn verantwoordelijkheid kan nemen. Falen is geen optie. Indien nodig, geconfronteerd met ernstige tegenslagen of uitdagingen, is hij in staat om de voorwaarden te scheppen om te overwinnen en resultaten te leveren. Hij bouwt sterke relaties met belangrijke stakeholders en wordt algemeen gezien als een vertrouwde adviseur voor het senior management.
Bert Boot, Senior Project Manager, Atos Origin
Ik heb Raimond Nicodem leren kennen als een gepassioneerde en inspirerende verandermanager. Zijn grondige aanpak, effectief netwerken en zijn sterke communicatie waren de belangrijkste factoren in de complexe en tijdkritische invoering van het nieuwe zorgstelsel bij een grote zorgverzekeraar.
Ir. Bart Slager, KLM Euro Telenet Services
Raimond Nicodem is een gerespecteerde directeur, die in korte tijd goede resultaten behaald. Zijn organisatorische en interpersoonlijke sensitiviteit zijn uitstekend. Hij werkte goed samen met de leden van de Raad van Bestuur alsook met technici en call center medewerkers. Ik kan hem bijzonder aanraden als directeur ad interim.
Prof. Dr. Emile Curfs, Chairman of the Board CoE VGZ UVIT
Raimond Nicodem was een uitstekend programma manager bij zorgverzekeraar VGZ. Hij maakte een succes van een zeer moeilijke programma met vele stakeholders.

Introductie

Zorgverzekeraar VGZ onderging een veranderingstraject dat tot een van de ingrijpendste in de Nederlandse verzekeringswereld gerekend mag worden. Met de implementatie van Oracle Open Zorg gingen een groot aantal bedrijfsprocessen op de schop. De nieuwe Basisverzekering was op komst en de verrichtingen van verzekeraars werden in heel Nederland kritisch gevolgd. Voor velen buiten beeld, maar daarom niet van minder belang, is de rol van de extern adviseur. Emile Curfs, Directievoorzitter VGZ binnen de VGZ-IZA Groep, over topadviseur Raimond Nicodem.

Succes vraagt om een hoge dosis overtuigingskracht

Een administratief systeem waarin jaarlijks honderdduizenden mutaties, miljoenen declaraties en hun financiële afwikkeling worden verwerkt, vervang je niet van vandaag op morgen. Als er in de tussentijd ook nog een wetswijziging plaatsvindt die directe consequenties heeft voor je bedrijfsvoering, dan wordt het nog spannender. Die ervaring heeft zorgverzekeraar VGZ. Met het project ‘Programma implementatie nieuw Proces en administratie systeem’ (PinPas), zette het bedrijf in op vernieuwing en hield daarbij ook al rekening met de eisen die de nieuwe Basisverzekering stelde. Het werd een zwaar traject, waarbij Directievoorzitter Emile Curfs de waarde van deze extern adviseur ontdekte. In enkele jaren tijd is VGZ uitgegroeid van een middelgrote naar een grote speler op de markt voor zorgverzekeringen. Het verzekerdenbestand klom van 600.000 naar 2,2 miljoen verzekerden. Om die groei het hoofd te kunnen bieden, maar ook om voorbereid te zijn op toekomstige ontwikkelingen, moest er iets gebeuren in het back-office. Aanvankelijk stond VGZ op dat punt een complete vervanging voor ogen. Er zou een generiek back-office moeten komen, dat zo was ingericht dat het ook diensten aan andere verzekeraars kon leveren. Als nieuwe applicatie diende Oracle Open Zorg (OOZ), een toonaangevend standaardpakket op dat gebied. De complexiteit van die operatie dwong VGZ echter om die plannen aan te passen. Er kwam een nieuwe opzet, waarin OOZ geïmplementeerd zou worden in de bestaande back-office structuur. Daarmee was in 2003 het PinPas programma geboren.

“Hij heeft snel en nadrukkelijk aangegeven toegevoegde waarde te hebben”

Overtuiging

Bij zijn aantreden als directievoorzitter van VGZ in 2004 trof Curfs een moeizaam verlopend project aan. “De programmaleiding kon versterking gebruiken. Binnen VGZ had Raimond Nicodem als extern adviseur zijn sporen al verdiend. Op mijn verzoek heeft hij een ondersteunende rol op zich genomen. En ja…, eerlijk gezegd verwacht je dat de introductie van iemand van buiten een soort van natuurlijke weerstand in je eigen organisatie oproept. De grote bureaus krijgen de haren vaak wel overeind wat dat betreft. De drempel bij Raimond is veel lager. Zijn komst was daardoor veel minder bedreigend en werd snel geaccepteerd. De belangrijkste reden voor die acceptatie ligt in de overtuiging waarmee hij te werk ging. Hij groeide in zijn rol en heeft geleidelijk aan de hele programmaleiding voor zijn rekening genomen. Daarmee heeft hij snel en nadrukkelijk aangegeven toegevoegde waarde te hebben.”

Afbreukrisico

In de tijd dat het PinPas project startte, stond er een belangrijke wetswijziging op stapel die grote consequenties zou hebben voor de manier waarop zorgverzekeraars hun bedrijfsproces inrichten. De komst van de Basisverzekering betekende voor VGZ in feite niet één, maar twee belangrijke hervormingen. De tijdsdruk was groot en tegelijkertijd was er een hoog afbreukrisico voor zowel VGZ als Oracle. Het Programmabestuur VGZ besloot daarom de introductie van de Basisverzekering in het programma mee te nemen, samen met de van PinPas losstaande projecten voor vervanging van de offertesystemen en front-office applicaties. Op 1 januari 2006 moest VGZ immers helemaal klaar zijn. Door die beslissing werd voldoende druk opgebouwd en groeide het besef dat het alles of niets was. Curfs: “Dit project moest gewoon slagen. De tijdsdruk waaronder gewerkt werd, was natuurlijk groot. En dan was er ook nog het obstakel van de conversie van oude verzekeringsgegevens naar het nieuwe Oracle systeem. Verschillende conversieslagen gaven een te hoog uitvalpercentage. Verdere pogingen waren heilloos. Als alternatief zou het oude systeem blijven draaien, net zo lang als nodig was om de oude gegevens te verwerken. In tussen werd het nieuwe systeem met een ‘schone’ conversie van de verzekerdengegevens gewoon opgestart.”

“In veel gevallen droeg hij zelf bij aan de oplossing”

Samenwerken

In dit soort oplossingen heeft Nicodem volgens Curfs laten zien dat hij over veel kennis beschikt op het gebied van ICT en strategie. “We hebben heel intensief samengewerkt. Ik merkte dat hij alom aanwezig was. Daardoor was hij van alle problemen op de hoogte en hield hij scherp in de gaten of ze ook opgelost werden. In veel gevallen droeg hij zelf bij aan die oplossing. Bijzonder vind ik dat hij, met al zijn kennis, ook interesse heeft in wat jij er van vindt. Hij kan daar naar luisteren en er ook weer op voortbouwen. Het is voor een belangrijk deel van zijn projectleiding en ondersteuning te danken dat PinPas een succes werd. En met alle kritische geluiden die zorgverzekeraars de afgelopen tijd kregen te horen, zou je haast vergeten dat er nog echt wel successen zijn geboekt. VGZ had toch mooi als eerste grote verzekeraar het hele systeem opnieuw ingericht om de klanten goed van dienst te kunnen zijn.”
Taco Nieuwenhuijsen, Marketing Director KLM Royal Dutch Airlines
Ik zag Raimond Nicodem als een professionele manager in staat zijn om de situatie te overzien in een relatief korte tijd en in staat zijn om ofwel zorgen voor de juiste aanbevelingen of dienovereenkomstig te handelen. Top kwaliteiten: Knap, Expert, Hoge integriteit.
Drs. Leo van den Hoek, partner, KPMG
Leo van den Hoek - KPMG Als een collega-partner bij KPMG, heb ik gewerkt met Raimond Nicodem, zowel binnen KPMG en met klanten. Ik ken Raimond als een uitstekende consultant met grote vaardigheid en toewijding aan zijn klanten. Hij is resultaatgericht en focus op de klant en de problemen die daar spelen. Zijn adviseurs werken graag voor hemen met hem.
Paul Doop, Vice President, Priority Telecom
Paul Doop, Vice President, Priority Telecom Raimond Nicodem leidde een team van consultants, die hielpen bij het opzetten van een nieuwe divisie binnen een Telecom Operator. Hij ging altijd voor de hoogst mogelijke doelen en daagde mij uit door het beste te vragen van mij en mijn team. Als business partner is hij betrouwbaar en weet hoe de klus te klaren.
Drs. Hans Houmes, Partner, KPMG Management Consulting
Aanbeveling drs. Hans Houmes - Partner KPMG Consulting - voor Raimond Nicodem Raimond Nicodem is een uitstekende professional, geeft waardevolle feedback aan klanten en collega’s. Harde werker, is gedreven om de resultaten te bereiken voor en met zijn klanten. Is daarin ‘easy going’. Door deze houding is hij in staat zijn om de belangrijkste kwesties, die relevant zijn voor het bereiken van resultaten, op een eerlijke manier aan te pakken. Hij is daarom een goede verandermanager, gecombineerd met een goede inhoudelijke kennis.
Britt Kauffman, Chief Financial Officer, Hart Graphics, Inc.
Ik werkte samen met Raimond Nicodem bij Hart Services Europe. Raimond was manager van de joint venture tussen Hart Graphics en haar Nederlandse ‘partners. Ik vond Raimond zeer effectief en een goede manager. Hij herkende wat er moest worden gedaan om het bedrijf te laten groeien. Hij deelde en communiceerde goed met de joint venture bestuurders en was heel duidelijk in en bij de presentatie van de status van de Joint Venture.
Bryce Boothby Jr, Supervisory Board Member, Hart Services, Inc.
Aanbeveling Bryce Boothby Jr. voor Raimond Nicodem Raimond Nicodem werd aangeworven in Hart Services Europe BV, toen deze een full-time, in-regio directeur met een pan-Europees perspectief nodig had. Hoewel het een dochteronderneming was van een succesvolle US-based, particulier bedrijf, was HSE de eerste internationale operatie van Hart, Inc. Het was van essentieel belang om het juiste talent in het beheer van de onderneming te hebben. We vonden in Raimond een goede gedegen en ervaren leidinggevende die ons vertrouwen verdiende door middel van zijn algemeen management vaardigheden en prestaties in het navigeren van het bedrijf door de eerste jaren heen.
Barry Newton, EMEA Business Systems Manager, Prime Computer
Raimond Nicodem was een zeer bekwaam en toegewijd lid van het team met een sterke technische en zakelijke vaardigheden.
Boe Horton, MBA, Business Development Manager, Benelux, United Kingdom and Ireland, Persoft, Inc.
Aanbeveling Boe Horton voor Raimond Nicodem Raimond Nicodem is een mensgerichte leidinggevende, die hoge ethische en kwaliteitsnormen in al zijn werk aantoont . Raimond brengt een gevarieerde set van vaardigheden en ervaring voor elk bedrijf dat op zoek is om uit te breiden en te groeien. Hij was in staat om zowel de strategische en operationele aspecten in evenwicht te brengen in zijn rol van Director bij Persoft, Inc. Hij stond in hoog aanzien bij zijn collega’s, business partners, onze distributeurs en de klanten waar hij goede interactie mee had. Ik waardeer de steun en begeleiding die Raimond mij verstrekte in de tijd dat we samenwerkten. Raimond was ook een uitstekende ambassadeur voor de Nederlandse cultuur en gewoontes. Ik heb veel geleerd van hem en uiteindelijk hielp het mij meer succes in de markt te bereiken en mij meer comfortabel te zijn wanneer ik als Amerikaan in Nederland woonde.
Dr. Vincent Kouwenhoven, PhD, Director, Nolan, Norton & Co
Aanbeveling Dr. Vincent Kouwenhoven - Partner Nolan Norton & Co - voor Raimond Nicodem Raimond Nicodem is een geweldige manager / team player in het managen en beheren van grote en complexe programma’s. Combineert zijn communicatieve vaardigheden op internationaal board- en directie niveau  met een gedegen inzicht in en op de werknemers-niveau.
Sophie Laporte – Stevens, Business Development Manager Benelux Region, Persoft, Inc.
Sophie Laporte - Stevens Toen ik bij Persoft kwam, werd het Europese hoofdkantoor net opgezet. Raimond Nicodem is zeer georganiseerd en doet dingen methodisch. Altijd vooruit kijkend houdt hij zich bezig met moeilijke problemen in een positieve, stapsgewijze aanpak. Evenals het opzetten van de financiële administratie en administratief ondersteunende systemen in het nieuwe hoofdkantoor, ontwierp Raimond zelf de databases, waar we vervolgens mee gewerkt hebben. Hij is efficiënt en niet bang om de handen uit de mouwen te steken om dingen gedaan te krijgen. Met andere woorden: hij zou niet aarzelen om een schroevendraaier en boor te nemen en dan onder een bureau te kruipen om die vervelende plug of die koppig printer het hoofd te bieden. Daarom werkte alle dingen soepel en ik kon concentreren op mijn eigen taak. Tot slot: Raimond was altijd in voor elke grap. Al mijn ex-collega’s kunnen zich de fun en het plezier herinneren om daar te werken voor Persoft.
Mr. Paul Engelsman, JD, RCF, Counter Fraud Officer, IZA
Als onderdeel van mijn activiteiten binnen de Ondernemingsraad, heb ik het genoegen om langdurig met Raimond Nicodem te werken in verschillende bijeenkomsten. Frequent heeft Raimond in deze overleggen indruk gemaakt door zijn directe manier van communicatie en openheid in de informatie-uitwisseling. In gebieden waar Raimond betrokken was kon, als gevolg van zijn deelname aan de overleggen, de Ondernemingsraad de uitvoering van haar taken op een zorgvuldige wijze op zich nemen.
Paul Gevers, Director HRM, Health Insurer UVIT
Raimond Nicodem is een betrouwbare en creatieve werker. Het is een plezier om te werken met Raimond. Zijn doordachte wijze van aanpak, samen met acties en zijn effectief opgezette netwerk binnen de organisatie, maakte het mogelijk om een complex en tijdkritische programma op te zetten en tot resultaat te brengen. Hij is in staat om concepten om te zetten in realiteit en mensen te motiveren voor hun werk.
Petra Fleurbaaij, Quality Assurance Officer, UVIT
Raimond Nicodem is een doorzetter en een voorschot, maar ook iemand die in politieke processen in zijn element is. Hij heeft de krachtige eigenschap naast integriteit, dat hij nog steeds de bal en niet de man speelt. In zijn rol als Programma Manager weet hij de juiste mensen om hem heen te verzamelen, welke hem versterken en waar hij zijn kracht op zijn beurt weer gaf aan de mensen en de organisatie. Dus, synergie geeft energie in de vaak complexe en moeilijke omstandigheden. In deze tijden van change management, brengt hij de organisatie wat het nodig heeft onder het motto: “Groeien doet pijn”
Bart van Eyck, Managing Partner VECIM
Ik heb meer dan 4 jaar gewerkt met Raimond Nicodem in verschillende settings. Hij is een professioneel programma manager met het talent om strategische ICT-toepassingen in de loop van de organisatorische veranderingen door te voeren. Ik waardeerde het werken met hem.
Ir. Rini Verhagen, Head of Internal Audit, Corperation VGZ ua
Raimond Nicodem weet wat er gedaan moet worden. Hij houdt nooit op om de doelstellingen te bereiken en is zeer creatief in het omgaan met obstakels. Maar het belangrijkste voor hem zijn de mensen met wie hij te maken heeft: zijn “werknemers” en zijn klanten. Top kwaliteiten: Knap, hoge integriteit, Creatief.
Meindert Munnik MBA, Owner, Munnik-Swartz Holding
Raimond Nicodem is een business-georiënteerd programma manager die een uitstekende gave heeft om te schakelen tussen de verschillende niveaus in een organisatie. Hij weet hoe hij ogenschijnlijk Gordiaanse knoop moet ontwarren en het alles te plaatsen in het juiste business perspectief, waarmee uiteindelijk resultaten worden bereikt.
Martin Bontje, Board Member, Unive-VGZ-IZA-Trias
Raimond Nicodem was verantwoordelijk voor een organisatie breed efficiency programma. En hij deed dit met veel succes.
Andre Oremus, Partner, KPMG Consulting
Ik leerde Raimond Nicodem kennen als een toegewijde senior manager met een duidelijke visie op wat er moet worden bereikt. Hij weet grote teams te motiveren in complexe omgevingen en hoe de gewenste resultaten te verkrijgen. Creatief om obstakels te overwinnen. Zeer gerespecteerd door zijn klanten en door de professionals die hij leidt.
Martin Houben, Paul Engelsman, Chairman and Vice-Chairman Workscounsil
Aanbeveling Martin Houben - Voorzitter OR - voor Raimond Nicodem Consultant and OR forms strong tandem. “Bringing troublesome cases to a successful conclusion, before …” (read more, download PDF )
Ir. Marcel Bos, Vice President Consulting EMEA, Oracle
Consultant bridges the gap between technology and user. “When difficult decisions he has a good sense of what people can contribute to a solution …” (read more, download PDF )
Drs. Michiel Walsteijn, Executive Director of Healthcare Division, Oracle Netherlands
Aanbeveling drs. Michiel Walseijn voor Raimond Nicodem Common interest should serve project the best. “The acceptance of ideas which he reached, made …” (read more, download PDF )
Peter Wijsman, Project Director Consulting, Oracle Netherlands
External advisor and implementation coach. “He has the talent to quickly different …” (read more, download PDF )
Drs. C.A. Brooks, MFL – Voorzitter Bestuur UPG Foundation
Drs. C.A. Brooks - Voorzitter Bestuur UPG Foundation
Drs. C.A. Brooks, MFL – Voorzitter Bestuur UPG Foundation
Een paar jaar geleden ontmoette ik Raimond Nicodem tijdens een workshop Project Management. Ik was bezig met het afronden van mijn rechtenstudie aan de universiteit en was op zoek naar manieren om mijn nieuw gevonden kennis te gebruiken om terug te geven aan het eiland waar ik vandaan kwam, Sint Maarten. Ik wilde echter geen kleine activiteiten doen. Ik wilde grote activiteiten doen die Sint Maarteners in het buitenland een stimulans zullen geven om terug te keren naar Sint Maarten en hun eiland te helpen herbouwen. Gedurende de laatste 2 jaar nam Raimond de tijd om mij te begeleiden en te coachen in hoe dit te doen. Hij analyseerde de problemen die ik had en waarmee ik te maken heb. Toen ik hem ontmoette, wist ik niet hoe ik dingen moest aanpakken om terug te geven aan het eiland Sint Maarten. Ik zal zijn acties als volgt samenvatten:
  • Hij veranderde een idee van mij in een officieel geregistreerde stichting door de Kamer van Koophandel (KvK) en vormde UPG, de Unleashed Potential Group Foundation (www.upg.one / www.unleashedpotentialgroup.com);
  • Raimond bouwde een website op basis van zijn analyses en materiaal, zodat we een groter publiek konden bereiken;
  • Raimond benaderde andere young professionals uit Sint Maarten en bouwde een team dat gelooft in de visie van de stichting;
  • Hij bouwde persoonlijk relaties op met alle belangrijke aandeelhouders van het eiland Sint Maarten ten behoeve van UPG. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, parlementsleden, ministers en de lokale pers;
  • Heeft zichzelf volledig beschikbaar gemaakt voor 2 jaar voor coaching en mentoring;
  • Hij overhandigde vervolgens de stichting, met alle middelen en het netwerk van aandeelhouders, aan mij, zodat ik het werk kan voortzetten;
Raimond deed dit vrijwillig. Omdat hij vond dat het goed was om te doen. Dus als je iets gedaan wilt hebben, zal hij je laten zien hoe je het voor elkaar krijgt. Hij zal een praktische oplossing bieden op basis van de situatie waarmee u als bedrijf of persoon te maken heeft.