Altijd Maatwerk

Elke organisatie kent haar eigen cultuur, dynamiek en problematiek. Wij gebruiken daarom altijd een specifieke aanvliegroute. Onze kracht qua aanpak zit in dit maatwerk en inlevingsvermogen in de organisatie. Maatwerk wordt uiteraard ondersteund door algemene en generieke principes.

Afdalen tot de kern

Belangrijk in onze aanpak en uitvoering is dat wij altijd kijken naar onderliggende aspecten, problemen en uitdagingen. Het juiste fundament voor de verandering vinden en van daaruit duurzaam opbouwen is belangrijk voor een gedragen eindresultaat.

Kraakhelder gevisualiseerd

Dikke rapporten en veel tekst schrikken in de regel af en blijken niet effectief. Werken met bondige tekst, beelden en overzichten zijn voor ons dé manier om alle belanghebbenden goed inzicht te geven in problematiek, voortgang en resultaat. Letterlijk inzichtelijk maken wat er speelt. Dit maakt energie en creativiteit los in de organisatie.

Denken én doen

Omdat wij zowel op het strategische als operationele niveau advies verlenen en ook de daadwerkelijke uitvoering van programma´s, projecten en/of deelprojecten doen, begeleiden wij hierdoor actief de gewenste beweging en laten deze tot resultaat leiden. Regievoering en programma-management zijn daarom belangrijke kernwaarden bij de uitvoer om te komen tot resultaat. Dit is ons specialisme.

Inlevingsvermogen en sensitiviteit

Wij onderscheiden ons in onze aanpak doordat wij in staat zijn ons snel te kunnen inleven in de heersende problematiek en daarbij niet beperkt zijn in welke markten wij opereren. Wij opereren dwars door de organisatie heen. Wij zijn ook daadwerkelijk in staat om op alle niveaus te schakelen en wij zijn sensitiviteit voor verhoudingen en belemmeringen die resultaat en vernieuwing in de weg staan.

Spin in het web

Wij hebben een duurzaam trackrecord met het soepel omgaan met fricties in het bedrijf, spanningen in de bestuurslaag, tussen de bestuurslagen onderling of weerbarstigheid in de dialoog met de medezeggenschap als gevolg van de op handen zijnde veranderingen. Wij zijn in staat om als een vertrouwde spin in het web tussen bestuurder, medewerkers, medezeggenschap en andere belangrijke stakeholders te zitten.