You are here: Home / Achtergronden en toelichting nav persaandacht Volkskrant artikel – 14 september 2013

Inleiding

Op zaterdag 14 september 2013 publiceerde De Volkskrant een aantijging wegens gesuggereerd overmatige declaratie- en graaigedrag over Raimond Nicodem, directeur van Nicodem Management Consulting, welke in opdracht van de Raad van Toezicht orde op zaken aan het stellen was na een bestuurscrisis binnen Stichting Humanitas DMH te Nieuwegein.

Dit Volkskrantartikel verspreidde zich kritiekloos, zonder hoor en wederhoor, zich binnen no time over alle Nederlandse media en werd even kritiekloos en groots veroordeeld door de politiek (van Rijn – VWS, Plasterk – Algemene Zaken, van Gerven – SP) en op de vele social media.

Dit dossier verdient nadere context en een feitenrelaas. Voor de achtergronden, context en feitenrelaas van de aanleiding, de opdracht en de toedracht van de afronding…(lees meer…)

Uitkomsten onderzoek logenstrafte aantijging volkomen

Naar aanleiding van de berichtgeving is een uitgebreid onderzoek gedaan door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) uitgevoerd. Conclusie: opdracht werd volledig binnen de regels van zowel de WFT als de veel strengere BBZ-code (Beloning Bestuurders in de Zorg).

Op deze bladzijde is toegevoegd:

  • de samenvatting en conclusie van de uitkomst van het uitgebreide onderzoek van VWS;
  • de nuancerende column van de ombudsvrouw van De Volkskrant, en,
  • de nuancerende artikelen in het Brabants Dagblad van 16 en 17 september 2013.

Tevens is er een belichting van de Tilburgse bedrijfsethicus Dubbink, welke schrijft dat dit soort debatten altijd doorslaan naar selectieve verontwaardiging en selectief gebruik van marktuitkomsten. Dubbink stelt dat Nederlanders zich ten diepste laten kennen als mensen die niet kunnen en willen leven in een marktsamenleving (lees artikel…).


WNT-onderzoek – Uitkomst onderzoek

WNT CIBG VWS

Ministerie van VWS inzake anonieme melding potentiële WNT-overtreding

Aanleiding

De subversieve berichtgeving in De Volkskrant, overgenomen door de landelijke pers en social media, inzake de (te) hoge beloning van interim bestuurder en een daaruit volgende anonieme melding bij het Ministerie van VWS en het Ministerie van Algemene Zaken, heeft geleid tot een gedetailleerd feitenonderzoek door het CIBG.

Uitkomst

Er is door het CIBG i.c. het Ministerie van VWS geen enkele overtreding van de WNT geconstateerd.

WNT-onderzoek – resultaten 30 oktober 2013

Op 14 september 2013 is een anonieme melding gedaan bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) over een mogelijke overtreding bij Stichting Humanitas DMH van de Wet Normering Topinkomens (WNT) inzake bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector. De toezichthouder van het Ministerie van VWS, het CIBG, heeft volledig onderzoek gedaan en in haar rapportage vastgesteld dat er geen enkele sprake is van overtreding van de WNT, noch door Raimond Nicodem in casu Nicodem Management Consulting BV, noch door de Raad van Toezicht van Stichting Humanitas DMH. Begeleidende brief van 30 oktober 2013 inzake het onderzoeksrapportage Ministerie van VWS – Toezichthouder CIBG – Dr. Ir. G.J.M.W. Arkesteijn, directeur (lees hier…)

Wie er klikt en waarom doet er niet toe?

De Volkskrant | Beschadigend artikel over Raimond Nicodem | Nicodem Management Consulting

Bron: © De Volkskrant – Reactie op 12 oktober 2013 in De Volkskrant door de Ombudsvrouw, Margreet Vermeulen

Sinds begin september 2013 kan iedereen via de website Publeaks anoniem en veilig informatie lekken naar de pers, waaronder de Volkskrant. De kliklijn krijgt vanaf de eerste dag dagelijks post. Inmiddels heeft de krant twee onthullingen gedaan met behulp van informatie uit Publeaks. Het gaat om de berichten ‘Consultant in de zorg: 1 ton in juli’ in de krant van 14 september en ‘Krol ontdook pensioenpremies’ van 4 oktober.

Er kwam veel lof. ‘Eindelijk aandacht voor het gegraai in onze sector’, aldus werknemers uit de gehandicaptenzorg. ‘Knap werk’, vond een andere lezer de ‘ontmaskering’ van Henk Krol.

Er was ook kritiek. De anonimiteit van de digitale postbus stuit sommige lezers tegen de borst. ‘Je weet niet voor wiens karretje je je laat spannen’, waarschuwt een lezer. ‘Met Publeaks verlaagt de krant de drempel voor ‘rancuneuze’ types die politici en andere publieke figuren ‘een hak willen zetten’.

Anoniem lekken en klikken gebeurde altijd al. Heel wat primeurs begonnen ooit met een bruine envelop die op de redactie werd bezorgd, afzender onbekend. Het klinkt gek, maar wie de informatie levert en met welke bedoelingen, doet er eigenlijk niet toe. Waar het om gaat, is dat de informatie spijkerhard kan worden gemaakt én relevant is. De meeste Publeaks-tips die door de redactie in behandeling zijn genomen, voldeden niet aan deze eisen en leidden niet tot een stuk in de krant.

Publeaks verlaagt de drempel om anoniem te lekken, schrijven lezers. Ik denk dat ze gelijk hebben. Maar is het erg? Niet als de krant haar werk goed doet en elke tip zorgvuldig natrekt en pas iets publiceert als er een maatschappelijk belang mee is gemoeid.

Een handvol lezers vond dat aan die eisen niet werd voldaan toen de krant schreef over een consultant in de gehandicaptenzorg die in juli bijna één ton verdiende.

‘Consultant in de zorg: 1 ton in juli’, kopte de krant. Het bewijs werd naast het verhaal afgedrukt: de factuur die de interim bestuurder over juli had ingediend. Na publicatie van het stuk stapte de consultant op, evenals de raad van toezicht die de bedragen had goedgekeurd.

De klagers, veelal zelf consultants, vonden het verhaal onzorgvuldig en tendentieus. De verslaggeefster extrapoleerde de ton over juli naar het hele jaar en kwam toen op een jaarsalaris van 1,1 miljoen euro. Dat was inderdaad niet helemaal fair, want de interimmer ‘hoopte’ voor het eind van het jaar weer weg te zijn, zei hij in het stuk. De klagers struikelden ook over het woord salaris, terwijl het om omzet ging. Het ging inderdaad om omzet waar allerlei bedrijfs- en pensioenkosten nog van afgaan én de btw. Zonder die btw blijft er pakweg 80 duizend euro over. Ook nog een fraai bedrag voor een maand werken natuurlijk.

Een enkeling bestudeerde de factuur met een vergrootglas en zag toen dat de interimmer zich in juli een slag in de rondte heeft gewerkt: gemiddeld 13,6 uur per (werk)dag. ‘Is het allemaal dan nog wel zo opzienbarend?’, vraagt een lezer.

Ja. Het artikel legt de vinger op een gevoelige plek. Zorgbestuurders mogen tegenwoordig maximaal 187 duizend euro salaris per jaar verdienen. Interim-bestuurders hoeven van de wetgever, zo lees ik in het stuk, niet aan die norm te voldoen, mits ze binnen een half jaar weer weg zijn. Terecht dat de krant zoiets aan de kaak stelt. Liever nog in een iets bredere context.

Hoe uitzonderlijk is deze beloning? Nu kwam al het gif op het hoofd van één persoon terecht.

De Ombudsvrouw behandelt vragen, klachten, op- en aanmerkingen over de inhoud van redactionele pagina’s en over journalistieke aanpak. www.volkskrant.nl/ombudsvrouw Onderstaande reactie is met bronvermelding overgenomen uit de oorspronkelijke tekst van Margreet Vermeulen; de tekstpassages over de heer Krol zijn in deze samenvatting bewust weggelaten.

Wie is Schijndelaar Raimond Nicodem?

Brabants Dagblad | Wie is Schijndelaar Raimond Nicodem? 

Brabants Dagblad – SCHIJNDEL – 16 september 2013

In juni 1994 werd dankzij Nicodem het dorp Schijndel even het middelpunt van de wereld. Toen werd het bedrijf Hart Services Europe geopend met relaties uit Amerika en heel Europa.

Hij begon zijn carrière in 1983 als consultant bij Prime Computer Benelux en klom er op tot directeur. Vervolgens werkte hij als general manager bij softwareleverancier Persoft en Interleaf, leverancier van managementsystemen. In 1994 trad Nicodem aan als algemeen directeur van Hart Services in Schijndel, een bedrijf dat zich specialiseerde in de örderadministratie van bedrijven en multinationals als IBM. Nicodem bleef er twee jaar. In 1996 werd hij partner bij accountantsbedrijf KPMG.

In 2003 verliet Nicodem het accountantsbolwerk om met Nicodem Management Consulting van start te gaan. Sinds die tijd was hij accountant bij Oracle en adviseerde hij diverse organisaties in de zorg, waaronder VGZ. Een van zijn grootste klussen vormde de invoering van een nieuw systeem waarin jaarlijks honderdduizenden mutaties, miljoenen declaraties en de hele financiële afwikkeling moet worden verwerkt.

Volgens Boudewijn Dessing, destijds voorzitter van de Raad van Bestuur van VGZ, heeft Nicodem de klus ‘voortreffelijk’ uitgevoerd.

Brabants Dagblad: Schijndelse interim-bestuurder Nicodem BV ‘zoekt conflictsituaties op’

SCHIJNDEL – 17 september 2013

Nicodem Management Consulting BV ‘adviseert en ondersteunt organisaties op een geheel eigen manier in het realiseren van doorbraken bij grote besturings- en veranderingsvraagstukken’.

Zo omschrijf het bedrijf zichzelf op de ‘eigen’ website. Op de site is te lezen dat ‘Gordiaanse knopen, complexe problematiek en uitdagingen, hoe groot dan ook’, met ‘vooruitziende blik op transparante manier worden ontward en tot behapbare materie gekneed’. Nicodem Consulting is ‘spin in het web tussen bestuurder, toezichthouder, medezeggenschap en andere belangrijke stakeholders en heeft hierin een lang en duurzaam trackrecord’.

Raimond Nicodem heeft ‘een praktische instelling in combinatie met een hoog conceptueel niveau en een hoge bestuurlijke gevoeligheid’. Hij is ‘als goede doorvertaler naar de praktijk gewendom in complexe en politiek geladen omgevingen te werken, zaken in beweging te krijgen en daarbij resultaten te boeken’.

VGZ Zorgverzekering is vol lof over de adviserende rol die Raimond Nicodem vervulde. Boudewijn’ Dessing, voorzitter van de Raad van Bestuur van VGZ, vindt dat hij problemen ‘effectief kan aanpakken’. “Op de een of andere manier weet hij de spanning uit een gesprek te halen. Binnen onze organisatie heb ik gezien hoe hij in een paar stappen iedereen bij de les haalt en laat voelen hoe noodzakelijk een moeilijke ingreep is.”

Ook complimenten van Paul Engelsman van de ondernemingsraad binnen de VGZ-IZA Groep. Volgens Engelsman zoekt Nicodem ‘conflictsituaties op, met als doel op problemen te kunnen anticiperen’.