BREXIT – Onze Specialiteit

 

Laat Brexit u nu toch niet op het laatste moment nog verrassen!

 

Na aannemen van het wetsvoorstel van de European Withdrawal Act 2020 op 22 januari j.l. door de Commons en de Lords en de Royal Assent van de Britse Queen op 23 januari j.l. gaat het nu heel hard met Brexit! 

31 januari 2020 – Brexit deadline
 
 
31 december 2020 – Einde transitieperiode
 

Nicodem & Company heeft sinds april 2018 veel onderzoek gedaan naar de dynamiek van Brexit en hoe lastig bedrijven het hiermee hebben.

De vele lezingen over dit onderwerp zijn inmiddels befaamd en druk bezocht.

Er is uitgebreide Brexit kennis en ervaring opgebouwd om u te laten anticiperen op deze impactvolle beweging.

Wij nemen alle onduidelijkheden voor u weg.
We kunnen u onmiddellijk van dienst zijn met praktische, meteen toepasbare adviezen en hulp.

Neem vooral contact met ons op! Er is werk aan de winkel!


Wat is er recentelijk gebeurd?

1. Voorstel European Withdrawal Act aangenomen

Het voorstel van de European Withdrawal Act heeft nu de laatste fase van de passage door het Britse parlement voltooid, waardoor het de weg vrijmaakt voor de UK om de Europese Unie op 31 januari om 23.00 uur te verlaten.

Amendementen van de Lords verworpen

Alle door de House of Lords ingediende amendementen zijn op woensdag 22 januari 2020 binnen een uur verworpen in de House of Commons. De House of Lords hebben als gevolg hiervan besloten geen punt meer te maken van deze verworpen amendementen, waardoor de normale “dealing & wheeling” (het zogenaamde ping pongen) niet heeft plaats gevonden. Het voorstel van de Withdrawal Act is vervolgens aangenomen met grote meerderheid van stemmen in het Parlement.

Royal Assent

Op 23 januari j.l. heeft de Britse Queen haar Royal Assent gegeven aan het wetsvoorstel. Het wetsvoorstel van de European Withdrawal Act 2020 is daarmee nu wet geworden in het VK.

Formele bekrachtiging door de EU

Op vrijdag 24 januari j.l. hebben Ursula von der Leyen (President van de Europese Commissie) en Charles Michel (President van de Europese Raad) de Withdrawal Agreement getekend. Verwacht wordt dat het Europees Parlement (alle lidstaten) haar bekrachtiging op 29 januari 2020 zal toevoegen, waardoor een ordelijke beëindiging van het lidmaatschap van het VK binnen de EU volgende week vrijdag mogelijk wordt.

Let op!

Het feit dat alle amendementen vanuit de House of Lords verworpen zijn, en hier vanuit de Lords geen weerwoord op kwam, geeft een voorspellende waarde over de koerslijn van de UK in de onderhandeling over het te bereiken handelsakkoord.


2. Behandeling 6 essentiële wetsvoorstellen

Noodzakelijk debat over de 9, waarvan 6 essentiële wetsvoorstellen waarover moet worden gestemd en moeten worden aangenomen. Dit moet feitelijk worden afgerond op of vóór de dag van vertrek op 31 januari 2020. Uiteraard zal dit niet het geval zijn, dus dit moet voor het einde van de transitieperiode worden afgerond.

3. Onderhandeling toekomstig handelsverdrag

Deze onderhandeling kan niet beginnen vóór 31 januari 2020 en moet onmiddellijk na de dag van vertrek worden opgestart. Door de EU is al aangegeven dat de feitelijke onderhandelingen pas in de loop van februari worden opgestart.

Dit betreft de onderhandeling over het toekomstige handelsverdrag tussen het VK en de EU op basis van de politieke verklaring, om dit tot een verdrag te vormen, waarover moet wordt gestemd en worden aangenomen om het verdrag geldig te maken.

Let op!

In de pers wordt nog steeds gesproken van een uiteindelijke Brexit op 31 december 2020, mocht het handelsverdrag er niet komen.

De Brexit is op 31 januari 2020 om 23:00 GMT een formeel feit. Het VK is dan geen lid meer van de EU. De verhoudingen tussen het VK en de EU zijn dan tijdelijk gereguleerd via de Withdrawal Agreement (transitieperiode), welke op 31 december 2020 afloopt. Mocht er geen handelsovereenkomst zijn ontstaan, dan is het VK een 3e-land zonder regulering met de EU.

4. WTO

Voorbereiding, aanmelding en onderhandelingen over het lidmaatschap van de Wereldhandelsorganisatie (WTO). Dit kan beginnen nadat de wetsvoorstellen zijn aangenomen en het nieuwe handelsverdrag is opgesteld. Alleen effectief nadat aan alle voorwaarden is voldaan.


Onderstaand schema laat zien hoe krap de transitieperiode is (aangenomen dat er een exit-deal geformaliseerd is vóór 31 januari 2020. Zowel de implementatie van de Withdrawal Agreement, het behandelen van de 6 essentiële wetten, het onderhandelen van een handelsovereenkomst voor na de transitieperiode en het lid worden van de WTO zullen een extreme druk zetten op het parlement van het VK.

Brexit Deal-No-Deal analyse – Nicodem & Company

Achtergrond

Deadline
De formele deadline voor het verlaten van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie is vastgesteld op 31 januari 2020 om 23:00 uur GMT.

Inmiddels de 4e extensie
De formele deadline is van 29 maart is al verlengd geweest tot 12 april, 22 mei 2019, 31 oktober 2019 en nu januari 2020. Als er geen deal wordt goedgekeurd door het Britse parlement, valt het VK standaard op 31 januari 2020 uit de EU en zal er geen transitieperiode van kracht zijn.

Als er wel een goedgekeurde deal komt, bestaat er een transitieperiode tot ultimo 31-12-2020, welke éénmalig voor 1 of 2 jaar verlengd kan worden. De Britse regering heeft reeds aangegeven van deze verlenging geen gebruik te maken.

Ontwerp-scheidingsovereenkomst
De EU heeft unaniem zowel het ontwerp-scheidingsakkoord (585 pagina’s) als de politieke resolutie (26 pagina’s) bevestigd. Dit gebeurde op de speciale top van EU-leiders op 25 november 2018. Dit wordt sindsdien “Withdrawal Agreement” genoemd ofwel de Deal.

Deze deal is in het Britse parlement tot drie keer toe met een grote meerderheid verslagen. Hierop heeft de EU meerdere keren uitstel toegekend om te voorkomen dat het VK uit de EU valt.

De voorliggende deal
Recentelijk is er een wijziging op deze deal overeengekomen (alternatief voor de Ierse backstop). Deze deal is tot stand gekomen tussen Prime Minister Johnson en de EU Commissie. Dit is nu de nieuwe deal (Withdrawal Agreement) welke nu aangenomen is en wacht op de zogenaamde Royal Assent om als wet bekrachtigd te worden.


Lopende Programma’s En Lezingen

2020

 • 31 januari 2020 – Holland Distribution Council / NDL, Exclusief voor leden. NDL, Zoetermeer

  De onderhandelingen over een nieuw handelsverdrag met de EU moeten nog beginnen. Formeel gezien kan dit pas na de exit op 31 januari, echter de eerste schoten voor de boeg zijn al gelost. Alles zal in rap tempo geregeld moeten worden. De chaos van de afgelopen jaren heeft gezorgd dat er na januari nog maar elf maanden over zijn (de transitiefase) om een handelsakkoord te bereiken, waardoor de druk enorm is geworden. Door de verschuiving van de politieke macht in de UK gaat het ook wel meteen hard.

  Nicodem legt op zijn inmiddels befaamde wijze de kern bloot: de assen waarlangs de onderhandeling gevoerd gaat worden zijn bepaald en daarmee de scenario’s. De tijdslijnen staan. Waar komt de Political Declaration in dit spektakel terecht, en stelt deze letter of intent tussen de EU en de UK überhaupt nog iets voor?

  In een paar maanden moet het raamwerk van het verdrag vorm krijgen. In ieder geval wordt net nu menens en is een waardevolle breakdown van deze complexiteit nu voor iedereen een must!

 • 7 februari 2020 – Port of Amsterdam / TMA, IJmuiden/Velsen

  Inleiding over de koerslijn van de onderhandelingen over het handelsakkoord met het VK, de impact van Brexit, de economische ontwikkelingsrichting van het VK  en de mogelijkheden


Brexit Lezingen N&C – Historie

 • Ontwikkelingsmaatschappij Zeeland (Impuls), Vlissingen (05-11-2018)
 • InnovationQuarter, Den Haag (06-11-2018)
 • Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij (BOM), Tilburg (05-12-2018)
 • Holland Distribution Council / NDL, Alleen voor leden NDL, Zoetermeer (04-01-2019)
 • Holland Distribution Council / NDL, Alleen voor leden NDL, Zoetermeer (18-01-2019)
 • Holland Distribution Council / NDL, Alleen voor leden NDL, Zoetermeer (15-02-2019)
 • ZB Talks – Zeeland Business, Alleen voor leden Zeeland Business, Terneuzen (25-02-2019)
 • Stiching Assurantie Registratie – SAR, Alleen voor leden SAR, Zeist (06-03-2019)
 • Grant Thornton, Relaties Grant Thornton, Alphen a/d Rijn (12-03-2019)
 • Holland Distribution Council / NDL, Alleen voor leden NDL, Zoetermeer (13-09-2019)
 • VOKA – Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland, Alleen voor leden Business Club UK, Antwerpen (01-10-2019)
 • Brexit Update – Businessclub UK VOKA – Vlaamse Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland Alleen voor leden Business Club UK, Antwerpen (09-11-2019)
 • Marine Insurance Associates Nederland Alleen voor leden MIA, Amsterdam-Noord (18-11-2019)

Nederlandse organisaties

Nicodem & Company levert een reeks diensten aan in Nederland of België gevestigde organisaties, die hun positie en productportfolio in Nederland of België willen behouden of vernieuwen als gevolg van BREXIT.

Deze diensten omvatten alles om een soepele bedrijfsvoering te kunnen behouden en de continuïteit van de dienstverlening aan het klantenbestand te waarborgen.

Deze organisaties bevinden zich in alle type industrieën. De mensen die deze diensten afnemen zijn in het algemeen leidinggevende functies van in Nederland of België gevestigde ondernemingen. Ze zijn op zoek naar strategische afstemming met de gewijzigde positie, als gevolg van de Brexit, de herpositionering van hun diensten en ondersteuning bij de implementatie daarvan.

Wij helpen u letterlijk bij het doorlichten van uw supply chain, het snel achterhalen van de knelpunten en u te adviseren hoe deze weg te nemen. Zo nodig nemen we het project management hiervan op ons, zodat uw bedrijfsvoering ongestoord kan doorgaan.


Internationale organisaties

Nicodem & Company biedt een reeks diensten aan voor in het VK- en daarbuiten gevestigde organisaties, die als gevolg van BREXIT een nieuwe organisatie in Nederland of België willen oprichten. Dat wordt gedaan om hun organisatie vlotte toegang tot de Europese markt te kunnen behouden. Daarmee zal de continuïteit van de dienstverlening aan hun EU27-klantenbestand gewaarbord blijven.

De soorten organisaties variëren van branche tot sector. De mensen die deze service zullen kopen, zijn leidinggevenden van bedrijven welke in het VK- en daarbuiten gevestigd zijn. Zij zijn op zoek naar ondersteuning bij lokale implementatie in Nederland of België.

Wij helpen u letterlijk bij het opzetten van uw bedrijf in Nederland of België: de statuten, het opzetten van uw bankrekening, registratie bij de Kamer van Koophandel, helpen u bij het aantrekken en contracteren van uw personeel, het opzetten van uw activiteiten, helpen bij het selecteren van uw kantoor gebouw, kantoorapparatuur, benodigdheden, etc.

We kunnen u zelfs helpen om het bedrijf in de opstartfase te managen.


Wij zijn gespecialiseerd in het DOEN

Nicodem & Company zorgt ervoor dat u voorbereid bent op Brexit door u actief te helpen bij het maken van de juiste keuzes en het doen van voorbereidingen.

Brexit is geen duidelijk vooraf gedefinieerd level playing field
Er is geen routekaart beschikbaar. Er zijn geen handleidingen, beleid en procedures beschikbaar om een bedrijf door de Brexit-overgang te begeleiden en te ondersteunen. Brexit is een unieke ervaring en kans. Brexit vereist derhalve brede expertise!

Ons Brexit-team is gespecialiseerd in het ontdekken en beheren van onduidelijke speelvelden. Wij helpen u om het gebrek aan duidelijkheid snel te ontrafelen en chaos te elimineren. Er is namelijk heel veel al wel duidelijk rondom Brexit.

Wij bieden u een hands-on aanpak die u snel zal helpen om de focus op uw bedrijf, personeel en klanten te herwinnen.


Wat zijn de voordelen voor U?

 • Toegang tot een diepgaand inzicht in Nederland en de Nederlandse markten.
 • Gedetailleerde kennis met betrekking tot de oprichting van nieuwe bedrijven, wettelijke vereisten met betrekking tot registratie, personeelszaken, gebouwen, enzovoort.
 • Corporate ervaring, beschikbaar gemaakt voor MKB en grootbedrijf.
 • Toegang tot en gebruik van een sterk lokaal Nederlands netwerk.
 • Gedetailleerde kennis en ervaring uit de eerste hand van specifieke gebieden, zoals systeem- en infrastructuurveranderingen, boekingsmodellen, fiscale implicaties, inhuren en verhuizen van deskundig personeel, regelgevingskwesties, ontwerp van operationele modellen omvatten, enzovoort.
 • Operationeel beheer.
 • Toegang tot M & A-gerelateerde praktijkervaring.

ONS KRACHTIGE EN TOEGEWIJDE BREXIT TEAM VERZORGT FLEXIBELE AANPAK


Ons Netwerk

Nicodem & Company heeft zowel gemakkelijke toegang tot de NFIA (Netherlands Foreign Investment Agency) van het Ministerie van Economische Zaken, als wel met de regionale ontwikkelingsmaatschappijen. Wij kunnen u toegang geven tot ons brede netwerk van business partners en overheidsinstanties. 

Nicodem & Company - Brexit - BOM    Nicodem & Company - Brexit - Impuls Zeeland  Nicodem & Company - Brexit - InnovationQuarter             

Nicodem & Company is lid van Nederland Distributieland (Holland International Distribution Council (NDL/HIDC) en geeft aldaar regelmatig inleidingen en updates over Brexit 

Nicodem & Company - Brexit - Holland International Distribution Council / Nederland Distributieland


Door Nicodem & Company Gepubliceerde Nieuwsfeiten

11 oktober 2019

Ondragelijke druk in het VK

Vanuit willekeurig welke invalshoek het ook worden bekeken, was en wordt een deal op Brexit al vrijwel onmogelijk. Alle noodzakelijke...
Read More
8 oktober 2019

Blame Game

From which angle it will be looked at, reaching a deal on Brexit already was and will be virtually impossible....
Read More
4 oktober 2019

Communicerende vaten

"Hoe gaat Boris Johnson 'zijn' Brexit er doorheen krijgen?", kopte de kranten vandaag. Het antwoord is simpel en daarmee draconisch:...
Read More
24 september 2019

The Mess Further Intensifies

The mess further intensifies. Parliament has been prorogued by the Queens. The UK Court rules this decision completely valid, the...
Read More
17 september 2019

5 things that Flemish businesses are worried about in times of Brexit

… by Sophie Beyers, International Network Coordinator at VOKA (Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland) and advice on what to do about...
Read More
10 september 2019

Comfortabel?

Voelt u zich nog steeds comfortabel dat de Brexit weer wordt uitgesteld en dat alles bij het oude blijft, omdat...
Read More