Brexit gaat nu hard

Brexit gaat nu erg hard

“We will get Brexit done, on time, by the 31st of January, no ifs, no buts, no maybes,”, aldus Boris Johnson in zijn overwinningsspeech vannacht. Feit is dat aarzelende partijen, zoals Labour compleet zijn afgedroogd door de Britse kiezers ten faveure van duidelijke statements (Conservatives, Scottish National Party), los van hoe realistische deze waren.

Het “Kunt u waarmaken wat u zegt”, in combinatie met “Gaat u zelf aan het roer staan” heeft voor de publieke opinie duidelijk een verschil gemaakt.

Brexit gaat nu hard. Voor de kerst wordt de regering en het parlement geïnstalleerd en wordt de voorstellen voor uittreding per 31 januari 2020 door het parlement geloosd.

Aangezien er nu wel duidelijkheid gaat bestaan over de Brexit, maar de condities na de Brexit ten minste onhelder zijn en voorlopig nog onhelder blijven (passeren van 6 essentiële wetten, het onderhandelen van een handelsverdrag) en het wel of wee van een lidmaatschap van de UK van de WTO, verdient het aanbeveling hier advies https://lnkd.in/eHWai8u over in te winnen.

Meer afwachten wordt zakelijk gezien dodelijk voor uw onderneming. Bereidt u voor en wacht niet meer af!

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6611265548670025728/