You are here: Home / Nicodem & Company / Team

Team - Nicodem & Company

Team

Speciale opzet

Het bereiken van resultaat met oog voor zowel de zakelijke als de menselijke kant heeft bij onze opdrachtgevers altijd tot grote tevredenheid geleid. De samenstelling van het team speelt hierin een belangrijke rol.

Klein kernteam voor de aansturing

In de uitvoering van het werk slepen wij geen batterij aan eigen experts en adviseurs achter ons aan. Wij werken met name met mensen uit de organisatie, eventueel aangevuld met externe expertise. Zo ontstaat snel een op elkaar ingespeeld “powerteam” van een paar personen. Ervaring leert dat werken met een dedicated, klein kernteam op de regie van uitvoering van programma- of veranderproject, de lijnen kort houdt. Daarmee wordt de uitvoering bespoedigd.

Korte lijnen

Slagvaardigheid en korte lijnen zijn van groot belang voor het bereiken van resultaat. Een goede voeling met wat er gebeurt kan zo forse bewegingen effectief en ook efficiënt inzetten en tot een goed einde brengen.

Uw eigen mensen voor de uitvoering

Teamvorming is belangrijk, ook met de rest van de organisatie. In de advisering en uitvoering hechten wij eraan een bijdrage te leveren aan het leerproces van de organisatie. Dit gebeurt door zo veel en waar mogelijk mensen van de organisatie te betrekken.

Om de verbinding met de eigen organisatie te blijven behouden, is deze unieke samenwerking van ultiem belang. Hierdoor wordt, naast het behalen van de doelstelling, kennis geborgd en kan de organisatie op eigen kracht de nieuwe koers varen. Daarnaast blijven zo de uitvoeringskosten van het project of programma laag.

Nieuwe impulsen als leren en ervaren als neveneffect

Grote veranderprogramma’s zijn uitstekende plaatsen om te leren, te ervaren en te ontdekken. Organisaties kunnen dit neveneffect effectief gebruiken om de kennis en kunde in de eigen organisatie op deze manier uit te breiden en te verstevigen. Nicodem & Company heeft hier positieve en praktische ervaring mee.