You are here: Home / Nicodem & Company / Vooruitziende blik

Vooruitziende blik

Proactief – radar staat altijd aan

In de behandeling en uitvoering van de opdracht wordt een vooruitziende blik met een brede optiek gehanteerd. Continue wordt vooruit en rondom gekeken om zo veel mogelijk invloeden en issues te kunnen voorzien en proactief aan te kunnen pakken.

Brede scope

Nicodem Consulting kijkt welke aspecten en krachten ingrijpen op de organisatie en op het veranderprogramma en onderliggende projecten. Er wordt gekeken wat er voor nodig is om het doel en resultaat te bereiken. Het blikveld beperkt zich niet tot een star omlijnde afbakening van de opdracht. Nicodem Consulting houdt een brede blik op de omgeving.

Vermogen om veel ballen in de lucht te houden

Nicodem Consulting treedt in overleg met de opdrachtgever als er belangrijke zaken zich aandienen welke invloed hebben op het resultaat. In overleg kunnen deze invloeden aangepakt worden. Wij deinzen niet terug voor een brede scope en zijn in staat om “veel ballen tegelijkertijd in de lucht te houden”. Wij zullen daarbij over het algemene bedrijfsbelang blijven waken.