Onze markt

Ontwikkelingen – Transparantie, van binnen naar buiten

In onze markt is het belang van de ‘buitenkant’, maar ook de interesse van de buitenwereld voor een efficiënte procesgang in de ‘binnenkant’ van organisaties is de afgelopen jaren sterk toegenomen. Activiteiten die zich eerst binnen de organisatie afspeelden en intern gericht waren, kregen in toenemende mate een belang voor een ‘naar buiten gericht’ karakter. Transparantie is al geruime tijd het nieuwe adagium; in de praktijk is de invulling hiervan weerbarstig.

Klant en markt wil weten waar zij aan toe is

Een organisatie welke niet transparant is krijgt steeds meer “last” van voorbij- of weglopende klanten. Immers, het is met de huidige middelen eenvoudig om te zien welke waar voor hoeveel geld er te koop is. Organisaties welke diensten en producten meer kosten dan bij de concurrent en waar de “added value” niet duidelijk uit blijkt, krijgt het lastig of heeft hier al last van.

Verandering op verandering

Organisaties zijn in toenemende mate in beweging. Rustige momenten blijven uit. Veranderingen volgen op veranderingen en vormen zo een complex geheel van te managen ontwikkelingen. Overnames, fusies en defusies als gevolg van wijzigende marktomstandigheden zijn aan de orde van de dag.

Nieuwe ontwikkelingen leggen druk op organisatie

Door externe integratie, digitalisering, internet, interactieve front-offices en modernere backoffice functies, zijn de afgelopen jaren vele nieuwe mogelijkheden in de marketing van producten en diensten ontstaan. De ‘technische’ mogelijkheden tot transparant kunnen opereren zijn daarmee toegenomen, echter dit alles legt een uitdagende druk op de organisatorische aspecten en stelt hogere eisen aan de belangrijke relatie tussen klant en organisatie.

Binnen welke organisaties zijn wij actief…

Onderstaande links geven een beeld van de typen organisaties, het profiel van de opdrachtgever en de typen opdrachten welke Nicodem & Company tot haar specialisatie rekent:

  1.     Type organisaties
  2.     Profiel opdrachtgever
  3.     Harige klussen