Ontwikkelingen – Transparantie, van binnen naar buiten

In onze markt is het belang van de ‘buitenkant’, maar ook de interesse van de buitenwereld voor een efficiënte procesgang in de ‘binnenkant’ van organisaties is de afgelopen jaren sterk toegenomen. Activiteiten die zich eerst binnen de organisatie afspeelden en intern gericht waren, kregen in toenemende mate een belang voor een ‘naar buiten gericht’ karakter. Transparantie is al geruime tijd het nieuwe adagium; in de praktijk is de invulling hiervan weerbarstig.

Klant en markt wil weten waar zij aan toe is

Een organisatie welke niet transparant is krijgt steeds meer “last” van voorbij- of weglopende klanten. Immers, het is met de huidige middelen eenvoudig om te zien welke waar voor hoeveel geld er te koop is. Organisaties welke diensten en producten meer kosten dan bij de concurrent en waar de “added value” niet duidelijk uit blijkt, krijgt het lastig of heeft hier al last van.

Verandering op verandering

Organisaties zijn in toenemende mate in beweging. Rustige momenten blijven uit. Veranderingen volgen op veranderingen en vormen zo een complex geheel van te managen ontwikkelingen. Overnames, fusies en defusies als gevolg van wijzigende marktomstandigheden zijn aan de orde van de dag.

Nieuwe ontwikkelingen leggen druk op organisatie

Door externe integratie, digitalisering, internet, interactieve front-offices en modernere backoffice functies, zijn de afgelopen jaren vele nieuwe mogelijkheden in de marketing van producten en diensten ontstaan. De ‘technische’ mogelijkheden tot transparant kunnen opereren zijn daarmee toegenomen, echter dit alles legt een uitdagende druk op de organisatorische aspecten en stelt hogere eisen aan de belangrijke relatie tussen klant en organisatie.

Juiste Match

Wij moeten bij de opdracht passen en de opdrachtgever moet bij ons passen. De match van het profiel van beiden. Als gevolg van het type opdracht zijn tegenstelling in belangen binnen de organisatie, spanningen en escalaties meer regel dan uitzondering. Dat maakt dat een goede relatie met onze opdrachtgever van essentieel belang is. Juist in deze combinatie kan de meeste kracht gemobiliseerd worden en resultaat worden bereikt.

In de praktijk blijkt een vraag, probleem of uitdaging veelal achterliggende en soms nog niet zichtbare aspecten te hebben. Wij kunnen omgaan met het ontbreken van een directe, strak omlijnde opdrachtomschrijving. In een later stadium kan deze dan samen met de opdrachtgever worden samengesteld.

Opdrachtgever: Lef en besluitvaardigheid belangrijk

Belangrijker is dat onze opdrachtgever voldoende lef, vertrouwen of commitment heeft om resultaat te bereiken. Onze opdrachtgever heeft in de regel een seniore leidinggevende rol in de organisatie, zoals lid van de directie, Raad van Bestuur of Raad van Toezicht.