You are here: Home / Onze markt / Harige klussen

Harige klussen

Niet alledaagse zaken

Onze kennis, vaardigheden, en opdrachten liggen in klant- en marktgerichte, niet-alledaagse zaken: fusies, defusies, post-fusie integraties en in begeleiding van strategische en operationele veranderingen. Opzet en inrichting bedrijfsfuncties, herinrichting, kostenombuiging en reorganisaties behoren tot ons arsenaal. Altijd met een outside-in blik.

Economische drijfveer

Als organisatie doe je het ergens voor: klanten en de markt. Alhoewel (helaas) nog steeds matig tot niet toegepast, blijft dat de economische drijfveer van de organisatie.

Gecompliceerd

Deze opdrachten hebben een ding gemeen: ze zijn lastig aan te pakken, iedereen loopt er liever voor weg omdat deze in de regel lastig tot resultaat te brengen zijn. Met andere woorden de “harigheid” en complexiteit zijn groot. Wij schuwen het oppakken en uitvoeren van juist deze klussen niet en krijgen hier veel energie van.

Politiek gevoelig

Spanningen in de bestuurslaag of tussen de bestuurslagen onderling zijn vaak al een normaal verschijnsel. Continue weerbarstigheid in de dialoog met medezeggenschap, vakbonden, in- en externe toezichthouders zijn een alledaags verschijnsel. Deze spanningen en weerbarstigheid kunnen als gevolg van een op handen zijnde verandering exponentieel toenemen. Wij pakken dit bij de kern aan, zodat elke willekeurige problematiek teruggebracht wordt tot de essentie en binnen het speelveld tot orde gebracht en wordt opgelost.