You are here: Home / Onze markt / Profiel opdrachtgever

Profiel opdrachtgever

Juiste match

Wij moeten bij de opdracht passen en de opdrachtgever moet bij ons passen. De match van het profiel van beiden. Als gevolg van het type opdracht zijn tegenstelling in belangen binnen de organisatie, spanningen en escalaties meer regel dan uitzondering. Dat maakt dat een goede relatie met onze opdrachtgever van essentieel belang is. Juist in deze combinatie kan de meeste kracht gemobiliseerd worden en resultaat worden bereikt.

Vast omlijnd kader niet direct noodzakelijk

In de praktijk blijkt een vraag, probleem of uitdaging veelal achterliggende en soms nog niet zichtbare aspecten te hebben. Wij kunnen omgaan met het ontbreken van een directe, strak omlijnde opdrachtomschrijving. In een later stadium kan deze dan samen met de opdrachtgever worden samengesteld.

Lef en besluitvaardigheid belangrijk

Belangrijker is dat onze opdrachtgever voldoende lef, vertrouwen of commitment heeft om resultaat te bereiken.

Positie

Onze opdrachtgever heeft in de regel een seniore leidinggevende rol in de organisatie, zoals lid van de directie, Raad van Bestuur of Raad van Toezicht.