Type organisaties

Groot of klein, ingewikkelde structuur en/of -governance issues

Tot het werkgebied van Nicodem & Company behoren uiteenlopende type profit organisaties. Sleutelwoorden: een hoge mate van diversiteit, een ingewikkelde bedrijfsstructuur, politieke administratieve- en commerciële omgevingen en coöperaties.

Uiteenlopende belangen

Kortom, organisaties waar de belangen ver uiteenlopen, waardoor druk bestaat op de organisatie en haar diverse bedrijfsonderdelen, maakt efficiënt opereren en besturen tot een forse uitdaging.

Van alle markten thuis

Door de brede ervaringen op allerlei marktgebieden en binnen diverse typen organisaties, is Nicodem & Company in staat om in hoegenaamd iedere markt en organisatie haar krachten aan te wenden en resultaat te bereiken.