Begeleiding transitie WMO / Tijdelijke besturing zorginstelling

Opdrachtgever: Raad van Toezicht / Board of Supervisors

Rol: Transitie Manager / Voorzitter Raad van Bestuur a.i.

Doelstelling

– Begeleiding / coaching Raad van Bestuur / Transitie manager WMO – Inspringen bij crisissituatie bij stichting voor gehandicaptenzorg

Voorafgaande:

– Analyse lopende activiteiten – Doorlichting business cases – Begeleiding Bestuur en Raad van Toezicht

Opzet nieuwe strategie en structuur

– Missie en visie aangescherpt en concreet gemaakt – Strategie opnieuw opgesteld – Nieuwe regio indeling opgezet – Product lijnen en product managers benoemd – Sales organisatie opgezet – Nieuw MT benoemd – Drie ontwikkelstromen neergezet (sales, operationele hygiëne, kostenbeheersing)

Inzet operationele verbeteringen

– Structurele kosten omlaag gebracht (EUR 1 miljoen voor 2013, EUR 700k voor 2014) – Stimulans aan IT ontwikkelingen – Externe krachten vervangen door interne krachten, inclusief begeleiding hiervan – Knelpunten belicht in uitvoering zorg inclusief maatregelen – Focus op sales, communicatie en aanbestedingen