You are here: Home / Projectreferenties / Ondersteuning Voorzitter Directie

Ondersteuning Voorzitter Directie

Opdrachtgever: Voorzitter Raad van Bestuur

Doelstelling

Ondersteuning van de Voorzitter van de Directie

Reikwijdte van de opdracht

  • Verlichten van het takenpakket van de Directievoorzitter
  • Bijwonen van de Directievergaderingen
  • Bijwonen van werkoverleggen tussen de Directievoorzitter en de Raad van Bestuur, om zowel richting te kunnen geven binnen de strekking van de te behandelen onderwerpen, als wel het opbrengen van ter zake doende onderwerpen
  • Het bilateraal in contact treden met de voorzitter van de Raad van Bestuur in het kader van ter zake doende onderwerpen

Overig

Ad interim lid van de directie