Services

Services - Nicodem & Company

Nicodem & Company biedt een breed scala aan professionele en praktische services, allemaal gebaseerd op uitgebreide internationale en lokale ervaringen.

Een uitgebreide lijst vindt u hier. Neem gerust contact met ons op voor afstemming.


Planning / Coördinatie

 • Project management
 • Sparring partner / adviseur
 • Opstellen netwerkplanning
 • Opstellen activiteitsplanning
 • Voortgang bewaken
 • Geavanceerd spotten van verrassingen / maatregelen nemen
 • Omgaan met externe belanghebbenden
 • Risico analyse

Locaties

 • Locatieselectie
 • Opstellen bedrijfsdoelen / -doelen en -omstandigheden vertalen naar locatie en gebouw
 • Stel ruimtelijke en functionele eisen op
 • Vaststellen locatiecriteria
 • Selectie locaties
 • Bezoek en analyse van locaties (2-4 locaties)
 • Verslag- en beslissingsprocedure
 • Voorzieningen definiëren en implementeren
 • Gemeubileerd bouwen, interieurontwerp

Opzet entiteit

 • Bepalingl type rechtspersoon
 • Opstellen statuten
 • Opstellen aandeelhoudersovereenkomst (indien nodig)
 • Opstellen intentieverklaring
 • Oprichtende juridische entiteit
 • Definieer belastingstructuur
 • Controleer goedkeuringsverklaring met de EU-mededingingsregels
 • Bepaal de minimale hoeveelheid startkapitaal

Financiën

 • Bankrekeningen openen
  • UBO
  • CRS (Common Reporting Standard)
  • FATCA (wet op de naleving van de belastingwetgeving voor buitenlandse rekeningen)
 • Startkapitaal beschikbaar
 • Grootboek instellen
 • Bepalen startdatum van het bedrijf
 • Regelen van tijdelijke boekhouding voor opstarten
 • Stel de initiële balans op
 • Klantovereenkomst instellen (SLA / prijsstelling)
 • Scannen op andere (toekomstige) partners (activiteit van partners)

Personeel

 • Definieer arbeidsomstandigheden
 • Definieer arbeidsvoorwaarden
 • Lonen en salarisgebouw
 • Vakbondsonderhandelingen (CAO definiëren / aannemen)
 • Functiebeschrijvingen, autorisatieschema’s
 • Stel een beoordelingssysteem op
 • Lokaal management werven
 • Schema’s / resourceplanning
 • Onderhandelingen uitzendbureau
 • Opleiding van lokaal personeel
 • Migratie van personeel

Processen / Services

 • Beschrijven / implementeren processen
 • Beschrijf procedures
 • Algemene informatie
 • Klachten behandeling
 • IT Services-operaties
 • Financiële functie
 • Verkoop en marketing
 • Personeel en organisatie (HRM)
 • Bronnen en prestaties
 • Systeem ondersteuning
 • Incidentencontrole
 • Service level management
 • Inkoop

Communicatie

 • Communicatie naar uw klanten
 • Assistentie van uw communicatie-afdeling
 • Opstellen van een communicatiestrategie
 • Revitalisering van bestaande communicatiestrategie
 • Professionaliseren van communicatiemiddelen en -momenten, zoals presentaties, vergaderingen en nieuwsbrieven;
 • Sterk lokaal netwerk in Nederlandse media

Strategie / Commercieel

 • Missie Visie CSF’s
 • Productportfolio / productontwikkeling
 • Standaard productvereisten / SLA’s
 • Accountbeheer
 • Ontwikkel klanttevredenheidsdoelen en metingen
 • Beschrijving van prestatie-indicatoren

ICT

 • Gegevens- / telefonienetwerk, servers, database, interfaces
 • Bepaal de vereiste specificaties
 • Systeem- en netwerkbeveiliging
 • Zoeken naar alternatieve leveranciers
 • RFP naar systeemintegrators
 • Contract onderhandeling
 • Ontwerp en besluit bouw / koop
 • Tegelijkertijd trainen ondersteunend personeel

Reportage

 • Externe informatie
 • Voorspelling
 • Beheerinformatie instellen (intern en extern)

Concurrentie Analyse

 • Analyseer huidige operationele prestaties
 • Beoordeling prestaties versus klantverzoeken
 • Beoordeling prestaties versus concurrentie
 • Beoordeling operationele prestaties

Educatie

TIAS 8hr Programma

Onze Chief Executive Raimond Nicodem is tevens verbonden aan de TIAS Busisness School van Tilburg University en de TU/e en doceert hier Masterclasses over actuele en impactvolle ontwikkelingen.

TIAS8hr is een serie korte, kwalitatief hoogwaardige, datagedreven en interactieve programma’s. In een tijdsbestek van 8 uur staan belangrijke actuele topics met impact op business en de maatschappij centraal.

Vakinhoud, innovaties en bredere maatschappelijke sociaaleconomische en technologische trends en ontwikkelingen komen uitgebreid aan bod. Vooraanstaande experts en professoren brengen de vertaalslag naar de praktijk van vandaag en morgen.

Het format bestaat uit een impactvolle mix van lectures, interactie en zelfstudie.

Gerelateerd programma: TIAS8hr – Brexit: overzien, anticiperen en acteren