Services

Services - Nicodem & Company

Nicodem & Company biedt een breed scala aan professionele en praktische services, allemaal gebaseerd op uitgebreide internationale en lokale ervaringen.

Een uitgebreide lijst vindt u hier. Neem gerust contact met ons op voor afstemming.


Planning / Coördinatie

 • Project management
 • Sparring partner / adviseur
 • Opstellen netwerkplanning
 • Opstellen activiteitsplanning
 • Voortgang bewaken
 • Geavanceerd spotten van verrassingen / maatregelen nemen
 • Omgaan met externe belanghebbenden
 • Risico analyse

Locaties

 • Locatieselectie
 • Opstellen bedrijfsdoelen / -doelen en -omstandigheden vertalen naar locatie en gebouw
 • Stel ruimtelijke en functionele eisen op
 • Vaststellen locatiecriteria
 • Selectie locaties
 • Bezoek en analyse van locaties (2-4 locaties)
 • Verslag- en beslissingsprocedure
 • Voorzieningen definiëren en implementeren
 • Gemeubileerd bouwen, interieurontwerp

Opzet entiteit

 • Bepalingl type rechtspersoon
 • Opstellen statuten
 • Opstellen aandeelhoudersovereenkomst (indien nodig)
 • Opstellen intentieverklaring
 • Oprichtende juridische entiteit
 • Definieer belastingstructuur
 • Controleer goedkeuringsverklaring met de EU-mededingingsregels
 • Bepaal de minimale hoeveelheid startkapitaal

Financiën

 • Bankrekeningen openen
  • UBO
  • CRS (Common Reporting Standard)
  • FATCA (wet op de naleving van de belastingwetgeving voor buitenlandse rekeningen)
 • Startkapitaal beschikbaar
 • Grootboek instellen
 • Bepalen startdatum van het bedrijf
 • Regelen van tijdelijke boekhouding voor opstarten
 • Stel de initiële balans op
 • Klantovereenkomst instellen (SLA / prijsstelling)
 • Scannen op andere (toekomstige) partners (activiteit van partners)

Personeel

 • Definieer arbeidsomstandigheden
 • Definieer arbeidsvoorwaarden
 • Lonen en salarisgebouw
 • Vakbondsonderhandelingen (CAO definiëren / aannemen)
 • Functiebeschrijvingen, autorisatieschema’s
 • Stel een beoordelingssysteem op
 • Lokaal management werven
 • Schema’s / resourceplanning
 • Onderhandelingen uitzendbureau
 • Opleiding van lokaal personeel
 • Migratie van personeel

Processen / Services

 • Beschrijven / implementeren processen
 • Beschrijf procedures
 • Algemene informatie
 • Klachten behandeling
 • IT Services-operaties
 • Financiële functie
 • Verkoop en marketing
 • Personeel en organisatie (HRM)
 • Bronnen en prestaties
 • Systeem ondersteuning
 • Incidentencontrole
 • Service level management
 • Inkoop

Communicatie

 • Communicatie naar uw klanten
 • Assistentie van uw communicatie-afdeling
 • Opstellen van een communicatiestrategie
 • Revitalisering van bestaande communicatiestrategie
 • Professionaliseren van communicatiemiddelen en -momenten, zoals presentaties, vergaderingen en nieuwsbrieven;
 • Sterk lokaal netwerk in Nederlandse media

Strategie / Commercieel

 • Missie Visie CSF’s
 • Productportfolio / productontwikkeling
 • Standaard productvereisten / SLA’s
 • Accountbeheer
 • Ontwikkel klanttevredenheidsdoelen en metingen
 • Beschrijving van prestatie-indicatoren

ICT

 • Gegevens- / telefonienetwerk, servers, database, interfaces
 • Bepaal de vereiste specificaties
 • Systeem- en netwerkbeveiliging
 • Zoeken naar alternatieve leveranciers
 • RFP naar systeemintegrators
 • Contract onderhandeling
 • Ontwerp en besluit bouw / koop
 • Tegelijkertijd trainen ondersteunend personeel

Reportage

 • Externe informatie
 • Voorspelling
 • Beheerinformatie instellen (intern en extern)

Concurrentie Analyse

 • Analyseer huidige operationele prestaties
 • Beoordeling prestaties versus klantverzoeken
 • Beoordeling prestaties versus concurrentie
 • Beoordeling operationele prestaties