Stiching Unleashed Potential Group (UPG) (2016-heden)

Start van het initiatief

Een groep multidisciplinaire, jonge professionals uit Sint Maarten, gemengd met seniore ervaring uit Nederland. Gepassioneerd, vol energie, bundeling van persoonlijke kracht samen om gezamenlijk waardevolle zaken in de sociale economie van de Dutch Caribbean te creëren. Het zijn deze mensen die die droom uit laten komen. De sociale economie van Sint Maarten veranderen en verbeteren van binnenuit. Samen de kracht te ontwikkelen om samenhorigheid en solidariteit op te bouwen in de gemeenschap van Sint Maarten.

Tweeledig doel

  • Het leveren van kwaliteitsoplossingen aan het eiland Sint Maarten
    Bouwen aan het sociaal-economische systeem om meer welvaart te krijgen
  • “Leren door te doen”
    Problemen uit Sint Maarten oppakken en uitgebreide praktische ervaring opdoen door deze te analyseren, uit te werken en deze op te lossen