Visie op de markt

Nieuwe ontwikkelingen leggen druk op organisatie – Transparantie troef

Als gevolg van externe integratie, digitalisering, robotisering, veranderde wetgeving en normen en waarden, zijn de afgelopen jaren vele nieuwe mogelijkheden in de marketing van producten en diensten ontstaan. De ‘technische’ mogelijkheden tot transparant kunnen opereren zijn daarmee toegenomen. Dit alles legt een uitdagende druk op de organisatorische aspecten. Tevens  stelt het hogere eisen aan de belangrijke relatie tussen klant en organisatie. Daarbij is verandering een constante geworden en vormt zo een complex geheel van te managen ontwikkelingen.

Klant, markt en medewerkers willen weten waar zij aan toe zijn

Non-transparante organisaties krijgen steeds meer “last” van voorbij- of weglopende klanten. Het is met de huidige middelen eenvoudig te zien welke waar voor hoeveel geld er te koop is. Organisaties welke diensten en producten meer kosten dan bij de concurrent en waar de “added value” niet duidelijk uit blijkt, krijgt -of heeft het al- lastig. En in de krapper wordende arbeidsmarkt is het behouden van kwalitatief personeel en het aantrekken van potentiële medewerkers ook van groot belang.

Visie op de opdracht

Altijd Maatwerk

Elke organisatie kent haar eigen cultuur, dynamiek en problematiek. Wij gebruiken daarom altijd een specifieke aanvliegroute. Onze kracht qua aanpak zit in dit maatwerk en inlevingsvermogen in de organisatie. Maatwerk wordt uiteraard ondersteund door algemene en generieke principes.

Afdalen tot de kern

Binnen onze aanpak en uitvoering kijken wij altijd naar onderliggende aspecten, problemen en uitdagingen. Een juiste fundament voor de verandering en van daaruit duurzaam opgebouwde oplossing is belangrijk voor een gedragen eindresultaat.

Geen dikke rapporten

Dikke rapporten en veel tekst blijken niet effectief en schrikken in de regel af. Werken met bondige tekst, beelden en overzichten zijn voor ons dé manier om alle belanghebbenden goed inzicht te geven in problematiek, voortgang en resultaat. Letterlijk inzichtelijk maken wat er speelt. Dit maakt energie en creativiteit los in de organisatie.

Visie op type opdrachtgever

Juiste Match: Lef en besluitvaardigheid belangrijk

Wij moeten bij de opdracht passen en de opdrachtgever moet bij ons passen. Als gevolg van het type opdracht zijn tegenstelling in belangen binnen de organisatie, spanningen en escalaties meer regel dan uitzondering. Dat maakt dat een goede relatie met onze opdrachtgever essentieel is voor het welslagen. 

Onze opdrachtgever heeft voldoende lef, vertrouwen en commitment om resultaat te bereiken. In de regel krijgen wij opdracht van seniore leidinggevende rollen in de organisatie, zoals lid van de Directie, Raad van Bestuur of Raad van Toezicht.

Visie op de aanpak

Werkveld vaak onduidelijk

In de praktijk blijkt een vraag, probleem of uitdaging veelal achterliggende en soms nog niet zichtbare aspecten te hebben. Wij kunnen omgaan met het ontbreken van een directe, strak omlijnde opdrachtomschrijving. In een later stadium kan deze dan samen met de opdrachtgever worden samengesteld.

Denken én doen

Omdat wij zowel op het strategische als operationele niveau advies verlenen en ook de daadwerkelijke uitvoering van programma´s, projecten en/of deelprojecten doen, begeleiden wij hierdoor actief de gewenste beweging en laten deze tot resultaat leiden. Regievoering en programma-management zijn daarom belangrijke kernwaarden bij de uitvoer om te komen tot resultaat. Dit is ons specialisme.

Inlevingsvermogen en sensitiviteit

Wij onderscheiden ons in onze aanpak doordat wij in staat zijn ons snel te kunnen inleven in de heersende problematiek en daarbij niet beperkt zijn in welke markten wij opereren. Wij zijn in staat om op alle niveaus te schakelen en zijn sensitief voor verhoudingen en belemmeringen die resultaat en vernieuwing in de weg staan.

Spin in het web tussen stakeholders

Wij hebben een duurzaam trackrecord met het soepel omgaan met fricties in het bedrijf: spanningen in de bestuurslaag, spanningen tussen de bestuurslagen onderling of weerbarstigheid in de dialoog met de medezeggenschap als gevolg van de op handen zijnde veranderingen. Wij zijn in staat om als een vertrouwde spin in het web tussen bestuurder, medewerkers, medezeggenschap en andere belangrijke stakeholders te zitten.